Тържествено връчване на свидетелства за основно образование

Учим се днес, за да успеем утре