План-прием за 1. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План-прием за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

На 28.08.2021 г ще излезе първо ТЕКУЩО КЛАСИРАНЕ за ученици в 1.клас за учебната 2021/2022 година.

Записването на приетите първокласници на първо ТЕКУЩО КЛАСИРАНЕ ще се извърши на 1 и 2 септември 2021 г. от 8:30 до 16:00 часа.

Записването на детето може да се направи от единия /двамата родители или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено пълномощно. Представя се документ за самоличност /само за проверка/.

Необходимо е още:

Заявление за записване, което може да изтеглите от секцията "Документи" в профила на детето.Може да се попълни и на място в училище.

КОПИЕ на акта за раждане на детето;

Оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

2. СУ Ви очаква!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF icon СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА НА 18.06.2021 г.

 

Уважаеми родители,

Записването на приетите първокласници на ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ще се извърши от 21 до 25 юни 2021 г.

2. СУ ще извършва записването в следните часове:

21 юни – от 8:30 до 17:00 часа

22 юни – от 8:30 до 17:00 часа

23 юни – от 8:30 до 16:00 часа

24 юни – от 8:30 до 16:00 часа

25 юни – от 8:30 до 16:00 часа

Записването на детето може да се направи от единия /двамата родители или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено пълномощно. Представя се документ за самоличност /само за проверка/.

Необходимо е още:

  • Заявление за записване, което може да изтеглите от секцията "Документи" в профила на детето.Може да се попълни и на място в училище.
  • КОПИЕ на акта за раждане на детето;
  • Оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

Желаем успех на всички кандидати.

2. СУ Ви очаква!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PDF icon СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА НА 11.06.2021 г.

 

Уважаеми родители,

Записването на приетите първокласници на ВТОРО КЛАСИРАНЕ  ще се извърши от 14 до 18 юни 2021 г.

2. СУ ще извършва записването в следните часове:

14 юни – от 8:30 до 17:00 часа

15 юни – от 8:30 до 17:00 часа

16 юни – от 14:00 до 16:00 часа

17 юни – от 8:30 до 16:00 часа

18 юни – от 14:00 до 16:00 часа

Записването на детето може да се направи от единия /двамата родители или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено пълномощно. Представя се документ за самоличност /само за проверка/.

Необходимо  е още:

  • Заявление за записване, което може да изтеглите от секцията "Документи" в профила на детето.Може да се попълни и на място в училище.
  • КОПИЕ на акта за раждане на детето;
  • Оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

 

Желаем успех на всички кандидати.

2. СУ Ви очаква!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PDF icon СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА НА 04.06.2021 г.

 

Уважаеми родители,

На 04 юни 2021 г ще се обявят резултатите от първо класиране за учебната 2021/2022 година.

Всеки родител ще получи на своя имейл, който е посочил при кандидатстването, в кое училище е класирано детето, потвърдени ли са всички документи и дали е нужно да представяте допълнително някакъв документ.

1. 2. СУ ще извършва записването в следните часове:

- 7 юни – от 8:30 до 17:00 часа

- 8 юни – от 8:30 до 17:00 часа

- 9 юни – от 8:30 до 17:00 часа

- 10 юни – от 8:00 до 16:30 часа

- 11 юни – от 8:00 до 16:00 часа

2. Заявлението за записване може да изтеглите от секцията "Документи" в профила на детето.

3. Записването е на място във 2.СУ в периода от 07.06.2021 до 11.06.2021 г. Записването на детето може да се направи от единия /двамата родители или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено пълномощно. Представя се документ за самоличност /само за проверка/.

4. Необходимо е още:

- КОПИЕ на акта за раждане на детето;

- Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/

Желаем успех на всички кандидати!

2. СУ Ви очаква!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, ще бъдат обявени на 19.04.2021 г. на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас.

След 23.04.2021 г. ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден - целодневна или полудневна.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас, можете да се свържете с експерт от дирекция „Образование“ към Столична Община на следните телефони:

02 9433183;  02 8468458;  02 9810744;  0884764989,

всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

Успешно кандидатстване и класиране!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

Съгласно графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година, регистрирането и кандидатстването ще се извърши в периода от 19 април 2021 г . до 28 май 2021 г. /до 18:00 часа/. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително трябва да се запознае с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес: https://www.kg.sofia.bg

PDF icon СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

PDF icon ГРАФИК на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г. клас в общинските училища на територията на Столична община

PDF icon ЗАПОВЕД за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2021/2022 г.

Желаем успех на всички кандидати!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

През учебната 2021/2022 година във 2. СУ ще бъдат приети общо 120 ученици – пет паралелки с по 24 ученици във всяка.

Поради епидемичната обстановка тази година отворени врати във 2. СУ няма да има.

Запознайте се с училището и всичко, което е свързано с 1. клас на долупосочените линкове, които съдържат кратко видео и подробна презентация.

На всички кандидати желаем успех. Второ училище ви очаква.

За въпроси можете да се обаждате на телефоните на училището, които са поместени в сайта на 2. СУ.

2. СУ "Академик Емилиян Станев" днес

Прием 1 клас за учебната 2021/2022 г.

****************************************************************************************************************************************************************

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

За нас е чест, че се интересувате от приема в 1. клас във 2. СУ за учебната 2021/2022 учебна година!

Към този момент няма официална информация относно начина и графика за кандидатстване в 1. клас. Очаква се кандидатстването да започне в средата на месец април и ще продължи един месец.

Всичко свързано с предстоящата кампания ще публикуваме тук, веднага щом имаме официално становище.

2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ ви очаква!

Полезна информация

Други приеми

План-прием след завършен VII клас за  учебната 2020/ 2021 г. във 2. СУ: Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ИЕ Профил “Природни науки” Профил “Предприемачески” Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика Полезна информация за вас

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците