План-прием след 7. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План прием след 7. клас

График на дейностите за завършващите 7 клас през учебната 2020/2021 г.

 

1.Дати за провеждане на изпитите от НВО VІІ клас:

      - Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

      - Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

 2.График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021/2022 г.

 

Вид дейност Срок
Оценяване на изпитните работи от НВО

19 – 27 юни 2021 г.                                                                                                              

Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2021 г.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи гимназиален етап

до 02 юли 2021 г.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 07 юни 2021 г.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 - изобразително изкуство

 - музика

 - спорт

 

21 юни 2021 г.

22 юни 2021 г.

23 – 24 юни 2021 г

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 25 юни 2021 г.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 01 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.

 

Файл Заявление за проверка на способностите на учениците

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План-прием за  учебната 2020/ 2021 г.

PDF icon Онлайн кандидатстване след 7 клас във 2. СУ.pdf

Файл План-прием и профили на 2. СУ за учебната 2020/2021 г.

PDF icon Какво да направите след като излязат резултатите от класирането след 7. клас.pdf

План-прием след завършен VII клас за  учебната 2020/ 2021 г. във 2. СУ:

 • Профил "Обществени науки"
 • Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика
 • Профил “Природни науки” 
 • Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ИЕ

Профил “Обществени науки”

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет
история и цивилизация география и икономика философски цикъл

 

 

Балообразуването за профил "Обществени науки" е сбор от:

 • утроения резултат от теста по български език и литература;
 • резултатът от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Хуманитарни науки”

Допълнителни часове по журналистика в сътрудничество с университетски преподаватели.

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
български език и литература история и цивилизация английски език информационни технологии

 

 

 

Балообразуването за профил "Хуманитарни науки" е сбор от:

 • утроения резултат от теста по български език и литература;
 • резултатът от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Природни науки” 

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
биология и здравно образование химия и опазване на околната среда английски език предприемачество

 

 

 

Балообразуването за профил "Природни науки" е сбор от:

 • удвоения резултат от теста по български език и литература;
 • удвоения резултат от теста по математика;
 • оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ИЕ

Допълнителна квалификация: Екскурзоводство, Анимация и организация в туризма

Придобиване на свидетелство за професионална квалификация “Екскурзовод с български/английски/немски/испански език” и "Аниматор в туристическата индустрия" от лицензиран учебен център.

първи профилиращ предмет втори профилиращ предмет трети профилиращ предмет четвърти профилиращ предмет
английски език немски език/испански език история и цивилизация география и икономика

 

 

 

Балообразуването за профил "Чужди езици" - АЕ/НЕ/ИЕ е сбор от:

 • удвоения резултат от теста по български език и литература;
 • удвоения резултат от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование в точки;
 • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки.

  Максимален бал за всички профили – 500 точки.

  Скала за преобразуване на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

  • Отличен (6) – 50 точки
  • Много добър (5) – 39 точки
  • Добър (4) – 26 точки
  • Среден (3) – 15 точки                  

  Други приеми

  Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

  Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците