План-прием след 7. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План прием след 7. клас

График на дейностите за завършващите 7 клас през учебната 2020/2021 г.

 

  1. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

PDF icon ГРАФИК  НА  ДЕЙНОСТИТЕ  ЗА  НВО  7  КЛАС  И  ПРИЕМ  НА  УЧЕНИЦИ  В  8. КЛАС  ЗА  УЧЕБНАТА  2021/2022  ГОДИНА

 

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

27 28 май 2021 г.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите

 

 

 

до 07 юни 2021 г.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • изобразително изкуство
  • музика
  • спорт

 

21 юни 2021 г.

22 юни 2021 г.

23 24 юни 2021 г.

 

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 25 юни 2021 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 01 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 07 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2021 г. вкл.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В 8. КЛАС ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

I етап: записване в приетото училище или подаване на заявление за участие във второ класиране

14, 15, 16 юли 2021 г., от 8.30 до 17.00 ч. във фоайето на 2. СУ със следните документи:

PDF icon Заявление за участие във второ класиране

Заявление за записване в съответния профил и ОРИГИНАЛ на свидетелство за основно образование:

Файл Заявление "Природни науки“

Файл Заявление „Чужди езици“

Файл Заявление „Хуманитарни науки“

Файл Заявление „Предприемачески“

II етап: записване в приетото училище след II класиране

21 и 22 юли 2021 г. от от 8.30 до 17.00 ч. във фоайето на 2. СУ със следните документи:

Заявление за записване в съответния профил и ОРИГИНАЛ на свидетелство за основно образование:

Файл Заявление "Природни науки“

Файл Заявление „Чужди езици“

Файл Заявление „Хуманитарни науки“

Файл Заявление „Предприемачески“

III етап: записване в приетото училище след III етап на класиране

30 юли 2021 г. от от 8.30 до 17.00 ч. във фоайето на 2. СУ със следните документи:

Заявление за записване в съответния профил и ОРИГИНАЛ на свидетелство за основно образование:

Файл Заявление „Природни науки“

Файл Заявление „Чужди езици“

Файл Заявление „Хуманитарни науки“

Файл Заявление „Предприемачески“

IV етап: .записване в приетото училище след IV етап на класиране

Свободните места за прием на ученици в 8. клас за учебната 2021/2022 година, на IV етап от класирането ще се обявят на 2 август 2021 г.

При наличие на свободни места незаписаните до този момент ученици могат да кандидатстват на място във 2. СУ на 3 и 4 август от 8:30 до 16:00 часа.

Необходими документи:

1.Заявление по образец

Файл Заявление „Природни науки“

2.ОРИГИНАЛ на свидетелство за основно образование

Класирането ще се обяви на 5. август 2021 г в сайта на 2. СУ.

Записване на приетите ученици - на 5 и 6 август 2021 г. , от 8:30 до 16:00 часа.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. СУ обявява допълнително три свободни места за прием на ученици в 8. клас за учебната 2021/2022 година:

- Природни науки – 3 броя

Заявления се подават на 05.08.2021 г. от 08:30 до 16:00 часа

Необходими документи:

1.Заявление по образец

Файл Заявление „Природни науки“

2.ОРИГИНАЛ на свидетелството за основно образование

Класирането ще се обяви на 6. август 2021 г в сайта на 2. СУ.

Записване на приетите ученици - на 9 август 2021 г. , от 08:30 до 16:00 часа.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свободни места за прием в 8. клас за учебната 2021/2022 година във 2. СУ след 4. етап от класирането:

-  Природни науки - АЕ интензивно, ИЕ – 1 свободно място

-  Хуманитарни науки - АЕ интензивно, ИЕ - 3 свободни места

-  Предприемачески - АЕ интензивно, НЕ – 1 свободно място

-  Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ – няма свободни места

Кандидатстването за свободните места е на 03 и 04.08.2021 г от 8:30 до 16:00 часа във 2. СУ.

Класирането ще се обяви на 05.08.2021 г.

Записването на приетите ученици – на 05 и 06.08.2021 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол за класираните ученици на 4-ти етап  от приема  за 8 клас  

Вх. №                 Ученик           Профил                        Точки

5004-3/03-08      Б. Г.  Б.        Хуманитарни науки          312

5004-1/03-08      В. М. В.       Хуманитарни науки           293

5004-6/03-08      Р.  З. С.       Хуманитарни науки           289

5004-9/03-08      В. В. В.       Природни науки                 288

5004-2/03-08       Е. И. Б.      Предприемачески              270

Свидетелствата за основно образование на некласираните кандидати ще се връщат на 05 и 06 август  2021 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. СУ обявява 1 /едно/ свободно място за прием на ученик в 8. клас за учебната 2021/2022 година:

- Предприемачески профил – 1 място

Заявления се подават на 12.08.2021 г. от 08:30 до 16:00 часа във 2. СУ

Необходими документи:

1.Заявление по образец

Файл Заявление „Предприемачески“

2.ОРИГИНАЛ на свидетелството за основно образование

Класирането ще се обяви на 13. август 2021 г в сайта на 2. СУ.

Записване на приетия ученик - на 16 август 2021 г. , от 08:30 до 16:00 часа.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Класиране на ученици в 8. клас за учебната 2021/2022 година, след 4. класиране

Входящ                               Име           Бал

5034-1/5.08.2021 г.            Д.З.А.        259,50

5034-2/5.08.2021 г.            И.И.С.       259

5034-3/5.08.2021 г.            Б.Р.П.        258,50

 

Записване на приетите ученици – 09.08.2021 г във 2. СУ от 09:00 до 16:00 ч.

При освобождаване на нови места, същите ще бъдат обявени на сайта на 2. СУ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол за класираните ученици на 4-ти етап  от приема  за 8 клас  

Вх. №                          Ученик           Профил                        Точки

5096-1/12.08.2021      А.А.М.        Предприемачески             218

 

Свидетелствата за основно образование на некласираните кандидати ще се връщат след 16 август  2021 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утвърден план-прием в 8. клас за учебната 2021/2022 година

Профил                                             Профилиращи предмети                                            Първи/втори чужд език                                                          Балообразуване в точки                     
Природни науки Биология и ЗО и химия и ООС Английски език/испански език (2БЕЛ + 2Мат) от НВО +(БЕЛ+Мат) от свидетелството
Чужди езици Английски език и испански език Английски език/испански език (2БЕЛ + 2Мат) от НВО +(БЕЛ+Мат) от свидетелството
Хуманитарни науки БЕЛ и история и циливизации Английски език/испански език (2БЕЛ + 2Мат) от НВО +(БЕЛ+Мат) от свидетелството
Предприемачески Предприемачество и инф. технологии Английски език/немски език

(2БЕЛ + 2Мат) от НВО +(БЕЛ+Мат) от свидетелството

    

Полезна информация

Други приеми

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците