Международни проекти

Учим се днес, за да успеем утре
снимка от проект „Усъвършенстване на професионалните умения на учителите чрез работа с Chromebook “ по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ 2020-1-BG01-KA-101-078130, програма „Еразъм+“, КД1

„Усъвършенстване на професионалните умения на учителите чрез работа с Chromebook “ по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ 2020-1-BG01-KA-101-078130, програма „Еразъм+“, КД1

             На 03.09.2021г. се проведе от екипът по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ обучение свързано с използването на Chromebook и Модела 1:1. На присъстващите бе представена информация за основните предимства и възможности на...
снимка от проект „Създаване и актуализиране на портфолиото. Мотивация за професионално развитие на учителите.“ по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ 2020-1-BG01-KA-101-078130, програма „Еразъм+“, КД1

„Създаване и актуализиране на портфолиото. Мотивация за професионално развитие на учителите.“ по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ 2020-1-BG01-KA-101-078130, програма „Еразъм+“, КД1

                 На 02.09.2021г. се проведе от екипът по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ обучение свързано с създаването и актуализирането на учителското портфолио. На присъстващите бе предоставена информация за основните правила за...
снимка от проект Участие на екип от учители от 2. СУ в  мобилност по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ 2020-1-BG01-KA-101-078130, Еразъм+, КД1 в гр. Флоренция, Италия

Участие на екип от учители от 2. СУ в мобилност по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ 2020-1-BG01-KA-101-078130, Еразъм+, КД1 в гр. Флоренция, Италия

        В периода от 04.07.2021г. до 17.07.2021г. екип от учители от 2. СУ участва в мобилност по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ 2020-1-BG01-KA-101-078130, Еразъм+, КД1 в гр. Флоренция, Италия. Г-жа Радослава Бочева и г-жа Росица...
снимка от проект Участие на екип от учители в образователен курс - "Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21st century classroom" в гр. Сантарем, Португалия

Участие на екип от учители в образователен курс - "Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21st century classroom" в гр. Сантарем, Португалия

                 В периода от 16.05.2021 г. до 24.05.2021 г. г-жа Маринела Вълчева и г-н Никола Кръстев – старши начални учители, участваха в образователен курс - "Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21st century classroom...
снимка от проект Изложба: „Моята любима професия“, по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“

Изложба: „Моята любима професия“, по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“

        От 22.03.2021г. до 14.04.2021г. училищните коридори на втория етаж са изпъстрени с веселите багри от картините на учениците от 4-ти клас. Малките художници рисувайки разказваха за хубавите страни и предизвикателствата пред различните...
снимка от проект 2020/2022г. „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ с номер 2020-1-BG01-KA-101-078130

2020/2022г. „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ с номер 2020-1-BG01-KA-101-078130

Проектна идея и дейности: Проектът цели да създаде екип от квалифицирани специалисти, работещи за изграждането на пълноценни млади хора, с изразена гражданска позиция, перспективни професии и лични качества, които дават на индивида най-голям шанс...
снимка от проект Участие на ученици и учители от 2. СУ по проект ,,Challenge- Engage, Investigate, Act,,  програма Еразъм+ в гр. Кардедеу, Испания

Участие на ученици и учители от 2. СУ по проект ,,Challenge- Engage, Investigate, Act,, програма Еразъм+ в гр. Кардедеу, Испания

                На 09.02.2020г. екип от ученици и учители от 2. СУ пристигнаха в гр. Кардедеу, Испания, за да вземат участие в международен проект ,,Challenge - Engage, Investigate, Act,, по програма Еразъм+, КД2. Партньори, които участват в...
снимка от проект Мобилност по проект „GIFT – The magic of knowledge“,  по Програма „Еразъм+“, КД2

Мобилност по проект „GIFT – The magic of knowledge“, по Програма „Еразъм+“, КД2

В периода от 30.09.2019 г. до 04.10.2019 г. във 2. СУ се проведе третата мобилност с ученици по проект „GIFT – The magic of knowledge“, по Програма „Еразъм+“, КД2, с регистрационен номер 2018-1-RO01-KA229-049390_2. Гостите ни от Кипър, Румъния,...
снимка от проект 2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2: "Challenge – Engage, Investigate, Act"

2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2: "Challenge – Engage, Investigate, Act"

Проектна идея и дейности: Проектът е насочен към интеграцията на учениците, които приемат различията  в културата, религията, социално-икономическия статус и уменията на връстниците си. Известно е, че образованието е основният ключ за интегриране...
снимка от проект 2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2: "GIFT – The magic of knowledge"

2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2: "GIFT – The magic of knowledge"

Проектна идея и дейности: Проектът дава реална възможност на участващите в него училища да толерират талантливите ученици, като се подпомогне тяхното интелектуално развитие. Дейностите са свързани с използването на мултидисциплинарен подход,...