Международни проекти

Учим се днес, за да успеем утре
снимка от проект Участие на ученици и учители от 2. СУ по проект ,,Challenge- Engage, Investigate, Act,,  програма Еразъм+ в гр. Кардедеу, Испания

Участие на ученици и учители от 2. СУ по проект ,,Challenge- Engage, Investigate, Act,, програма Еразъм+ в гр. Кардедеу, Испания

                На 09.02.2020г. екип от ученици и учители от 2. СУ пристигнаха в гр. Кардедеу, Испания, за да вземат участие в международен проект ,,Challenge - Engage, Investigate, Act,, по програма Еразъм+, КД2. Партньори, които участват в...
снимка от проект Мобилност по проект „GIFT – The magic of knowledge“,  по Програма „Еразъм+“, КД2

Мобилност по проект „GIFT – The magic of knowledge“, по Програма „Еразъм+“, КД2

В периода от 30.09.2019 г. до 04.10.2019 г. във 2. СУ се проведе третата мобилност с ученици по проект „GIFT – The magic of knowledge“, по Програма „Еразъм+“, КД2, с регистрационен номер 2018-1-RO01-KA229-049390_2. Гостите ни от Кипър, Румъния,...
снимка от проект 2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2: "Challenge – Engage, Investigate, Act"

2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2: "Challenge – Engage, Investigate, Act"

Проектна идея и дейности: Проектът е насочен към интеграцията на учениците, които приемат различията  в културата, религията, социално-икономическия статус и уменията на връстниците си. Известно е, че образованието е основният ключ за интегриране...
снимка от проект 2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2: "GIFT – The magic of knowledge"

2018/2020 "Еразъм+" Ключова дейност 2: "GIFT – The magic of knowledge"

Проектна идея и дейности: Проектът дава реална възможност на участващите в него училища да толерират талантливите ученици, като се подпомогне тяхното интелектуално развитие. Дейностите са свързани с използването на мултидисциплинарен подход,...
снимка от проект 2018/2019 "Еразъм+" Ключова дейност 1: "Лидери в Европа-иновации в час"

2018/2019 "Еразъм+" Ключова дейност 1: "Лидери в Европа-иновации в час"

Проектна идея и дейности: Настоящият проект се явява неизменна част от стратегията на 2. СУ за изграждане на иновативно училище с нов модел на управление, в който учителите се развиват като постоянно квалифициращ се екип, използващ целенасочено и...
снимка от проект 2017/2018 „ЕРАЗЪМ +“ КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1: „ПЪТУВАЩА ДИГИТАЛНА СТАЯ НА 21. ВЕК – НАУКИ, ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНОЛОГИИ-ВТОРА ФАЗА“

2017/2018 „ЕРАЗЪМ +“ КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1: „ПЪТУВАЩА ДИГИТАЛНА СТАЯ НА 21. ВЕК – НАУКИ, ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНОЛОГИИ-ВТОРА ФАЗА“

  Проектна идея и дейности: Настоящият проект се явява неизменна част от стратегията на 2. СУ за повишаване на квалификационна дейност на педагогическия персонал. Десет преподаватели от 2. СУ ще участват в квалификационни курсове в европейски...
снимка от проект 2016/2018 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “Training Programme for Future School Leaders (TrainLead)”

2016/2018 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “Training Programme for Future School Leaders (TrainLead)”

Проектна идея и дейности: Целта на проекта е да се подготвят учители-лидери на бъдещето. Да се създаде рамка за изисквания за училищно лидерство, да се подготви 5-месечна обучителна многоезична програма и да се развие онлайн пространство за...
снимка от проект 2014/2017 “Еразъм+” : “Полицентрично инспектиране на училищна мрежа”

2014/2017 “Еразъм+” : “Полицентрично инспектиране на училищна мрежа”

Проектна идея и дейности: Полицентричните училищни инспекции оценяват качеството и функционирането на мрежа от училища и техните партньори /родители, местна власт, НПО, бизнес и др./, с цел валидиране и подкрепа на усъвършенстването на местно...
снимка от проект 2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 1: „Пътуваща дигитална стая на 21 век – науки, литература и технологии“

2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 1: „Пътуваща дигитална стая на 21 век – науки, литература и технологии“

Проектна идея и дейности: Четиринадесет преподаватели от 2 СОУ ще участват в квалификационни курсове в европейски страни, ще обменят опит с чуждестранни колеги и ще създаде предпоставки за препредаване на опит. Очаква се да се повиши качеството...
снимка от проект 2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “Професии на XX-XXI век – преодоляване на пропастта”

2014/2016 „Еразъм +“ Ключова дейност 2: “Професии на XX-XXI век – преодоляване на пропастта”

Проектна идея и дейности: Проектът е насочен към запознаването на учениците със старите занаяти, но и със съвременния пазар на труда, тенденциите за развитието му и професиите на бъдещето. По време на учебната година във всяко училище са...