Национални програми и проекти

Учим се днес, за да успеем утре
Image description here.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

2. СУ "Академик Емилиян Станев" през учебната 2021/2022 г.  участва в Проект : BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,...
снимка от проект Проект " Образование за утрешния ден"

Проект " Образование за утрешния ден"

                                       2. СУ "Академик Емилиян Станев" през учебната 2020/2021 г. продължава да участва в проекта BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за...
снимка от проект 2017  „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики..“

2017 „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики..“

  Сдружение „Образование без раници“ цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси. Основният проект на сдружението в момента е преводът, популяризирането и прилагането...
снимка от проект 2014/2020  Твоят час

2014/2020 Твоят час

Име на проекта: „Твоят час“ Програма: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и...
снимка от проект 2012/2013 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

2012/2013 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

Благодарение на НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО  – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”- „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”, през учебната 2013/2014 година учениците  от ПИГ –  начален етап, бяха изненадани със специално...
снимка от проект 2011/2015 УСПЕХ

2011/2015 УСПЕХ

Име на проекта: „УСПЕХ“ Програма: ОП „РЧР“ – „Да направим училището привлекателно за младите хора“ Координатор и технически сътрудник: Илияна Илиева Ръководител: Елеонора Лилова Продължителност: 2011-2015 Проектна идея: Извънкласни дейности,...
снимка от проект Аз и другите

Аз и другите

Философска алея – проект на Марта Иванова filosofska_aleya.pps История – проект на Кристиян Иванов, Никола Лалов, Мартин Василев Футбол и насилие – проект на Владимир Коларов, Антоан Георгиев, Борислав Велинов