Учим се днес, за да успеем утре

Родителска среща за 7 клас

На 11.06.2019 г. от 18 30 ч. ще се проведе Родителска среща за 7 клас, във връзка с организацията за НВО 7 клас - 2019 г. и кандидатстването след завършване на основно образование.

Родителски срещи по класове

Уважаеми родители,

На  11.04.2019 г. /четвъртък/ от 18:30 ч. във 2.СУ ще се проведе родителска среща за учениците от 8-ми до 12-ти клас.

На 17.04.2019 г. /сряда/ от 18:30 ч. във 2.СУ ще се проведе родителска среща за учениците от 1-ви, 3-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми клас.

На 18.04.2019 г. /четвъртък/ ат 18.30 ч.във 2.СУ ще се проведе родителска среща за учениците от 2-ри и 4-ти клас.

Заповядайте!

Родителски срещи по класове

Уважаеми родители,

На 16.01.2019 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за учениците от 1-ви и 4-ти клас. 

На 17.01.2019 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за учениците от 2-ри и 3-ти клас. 

Заповядайте!

Родителски срещи по класове

Уважаеми родители,

На 12.12.2018 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за учениците от 5-ти до 7-ми клас. 

Заповядайте!

Родителски срещи по класове

Уважаеми родители,

На 05.12.2018 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за учениците от 8-ми до 12-ти клас. 

Заповядайте!

Родителски срещи по класове

Уважаеми родители,

На 26.09.2018 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 4-ти, 6-ти и 7-ми класове.

На 27.09.2018 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 2-ри, 3-ти, 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове .

Заповядайте!

Родителска среща

Уважаеми родители,

На 13.09.2018 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 1-ви, 5-ти и 8-ми класове.

Заповядайте!

Родителска среща за родителите на бъдещите кандидат-гимназисти

Уважаеми родители,

На 17.05.2018 г. от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родитеска среща за 7. клас във връзка с графика на дейностите по приема на ученици в 8. клас за учебната 2018/2019 година, съгласно наредба № 10/01.09.2016 г. .

7.а и 7.в клас - Конферентна зала, II етаж;

7.д и 7.е клас - учителска стая,  II етаж;

7.б клас - 303 кабинет, III етаж;

7.г клас- 403 кабинет, IV етаж.

Заповядайте!

Родителски срещи по класове

Уважаеми родители,

На 18.04.2018 г. (сряда) от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 1-ви, 4-ти, 8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове (класовете от първа смяна).

На 19.04.2018 г. (четвъртък) от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща за 2-ри, 3-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми класове (класовете от втора смяна).

Заповядайте!

Разпределение на кабинетите по класове:

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА18 април 2018 г.

Начален етап – 18:30 ч.

Гимназиален етап – 18:30 ч.

Разпределение на кабинетите

1а клас – 103                     4а клас – 204             8а клас – 311

1б клас – 104                    4б клас – 205             8б клас – 408

1в клас – 105                     4в клас – 206              8в клас – 308

1г клас – 106                      4г клас – 207              8г клас – 310

1д клас – 107                                   4д клас – 208

 

 

9а клас – 309                     10а клас – 405         11а клас – 101

9б клас – 406                     10б клас – 307         11б клас – 201

9в клас – 301                     10в клас – 403         11в клас – 407

9г клас – 410                      10г клас – 303          11г клас – 401

 

12а клас – 305

12б клас – 409

12в клас – 306

12г клас – 404

Родителска среща по класове за успех и социализация на учениците

Уважаеми родители,

На 05.12.2017 г. (вторник) от 18:30ч. във 2. СУ ще се проведе родителска среща, както следва:

от 18:30ч. за  1-ви и 3-ти класове (класовете от първа смяна);

от 19:00ч за 5-ти, 6-ти и 7-ми класове (класовете от първа смяна).

На 07.12.2017 г. (четвъртък) във 2. СУ ще се проведе родителска среща, както следва:

от 18:30ч. за 2-ри и 4-ти класове (класовете от втора смяна).

от 19:00ч. 8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове (класовете от втора смяна).

Заповядайте!