Публикувано на 17-01-2018

Настоящият проект се явява неизменна част от стратегията на 2. СУ за повишаване на квалификационна дейност на педагогическия персонал. Десет преподаватели от 2. СУ участваха в квалификационни курсове в европейски страни и развиха екипните си усилия за подобряване на качеството на предоставяно образование и повишиха резултатите си по езици, литература и науки. Темите застъпени в поекта са свързани с ИКТ - нови технологии - дигитални компетенции, преподаване и изучаване на чужди езици, нови иновативни учебни планове /образователни методи /разработване на обучителни курсове.