Публикувано на 27-02-2018

Целта на проекта е да се подготвят учители-лидери на бъдещето. Да се създаде рамка за изисквания за училищно лидерство, да се подготви 5-месечна обучителна многоезична програма и да се развие онлайн пространство за обучение. Обучават се 10 ментори 25 главни учители от България, Великобритания, Испания, Гърция, Румъния, Турция за тестване на лидерската програма, след което ще се разпространят резултатите.