Публикувано на 05.06.2024

       Международният ден на детето води началото си от Световната конференция в Женева през 1925 г., посветена на детското здраве и благосъстояние. Отправен е призив към възрастните да предоставят на децата всичко, което съдейства за добруването им, независимо от тяхната народност, вяра или раса. Международните чествания започват от 1950 година.

       Началото на празника на детето в България е през 1927 г. след издаден специален указ на цар Борис III.