1 юни 2018 г.

       Международният ден на детето води началото си от Световната конференция в Женева през 1925 г., посветена на детското здраве и благосъстояние. Отправен е призив към възрастните да предоставят на децата всичко,…

Изпращане на Випуск 2018

Тържествено изпращане на Випуск 2018 г.

Талантите на Второ

На 26.03.2018 г. се състоя концерт на 2. СУ под надслов "Талантите на Второ". В него взеха участие ученици, които изявиха своите таланти пред многобройната публика.

Проект “TRAINING PROGRAMME FOR FUTURE SCHOOL…

Целта на проекта е да се подготвят учители-лидери на бъдещето. Да се създаде рамка за изисквания за училищно лидерство, да се подготви 5-месечна обучителна многоезична програма и да се развие онлайн пространство за…

111 години от рождението на акад. Емилиян Станев

На 23.02.2018 г. 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" чества 111 години от рождението на писателя акад. Емилиян Станев. По случай патронният си празник в двора на училището ученици, учители и гости тържествено отбелязаха…

Проект "Пътуваща дигитална стая на 21. век…

Настоящият проект се явява неизменна част от стратегията на 2. СУ за повишаване на квалификационна дейност на педагогическия персонал. Десет преподаватели от 2. СУ участваха в квалификационни курсове в европейски страни…

Проект "Зелена София"

На 10.11.2017 г. във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“  се проведе финалното събитие на инициативата "ИСКАМ ПЕША!" по проект „Зелена София“.

Първи учебен ден - 15.09.2017 г.

Скъпи ученици, лятото свърши! Започват дълги дни, изпълнени с уроци, контролни и класни работи! Приемете ги като предизвикателство към Вашата воля и упоритост, към жаждата Ви за нови знания, по  стръмния път на Вашето…

Проект "УСПЕХ"

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и…

Урок по рок със Сигнал

Целите на проекта са насочени към изграждане на приемственост между рок поколенията и създаване на непосредствен контакт на музикантите от легендарни групи като „Сигнал“ и младите таланти от рок съставите на столичните…

Да си учител е призвание

На 02.06.2017г. ученици от 10. и 11. клас на 2. СУ посетиха Педагогически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" по покана на студенти от факултета. На срещата нашите възпитаници бяха мотивирани да се реализират като учители…

Училищен живот

Учениците трябва да изпитват чувство на ангажираност за собственото си образование и да разполагат с възможност да изразяват собственото си мнение. Участието в решенията и дейността на училището увеличава чувството за…