Работен график на екипа за подкрепа за личностно…

Работен график на екипа за подкрепа за личностно развитие, 2.срок на учебната 2023/2024 година.

График за провеждане на класни работи с ученици…

График за провеждане на класни работи с ученици за ІI срок на 2023/2024 учебна година.

График за провеждане на контролни работи с…

График за провеждане на контролни работи с ученици за ІI срок на 2023/2024 учебна година.

Седмичен график на ЕПЛР

Седмичен график на ЕПЛР във 2. СУ "Акад. Емилиян Станев".

График за провеждане на класни работи с ученици…

График за провеждане на класни работи с ученици за І срок на 2022/2023 учебна година.

График за провеждане на контролни работи с…

График за провеждане на контролни работи с ученици за І срок на 2022/2023 учебна година.

Графици на логопедичен кабинет, ресурсен учител и…

Графици за приемно време на логопедичен кабинет, ресурсен учител и педагогически съветник.

График за провеждане на класни работи за…

График за провеждане на класни работи за прогимназиален етап през II срок на учебната 2022-2023 година.

График за провеждане на контролни работи за…

График за провеждане на контролни работи за прогимназиален етап през II срок на учебната 2022-2023 година.

График за провеждане на класни работи за…

График за провеждане на класни работи за гимназиален етап II срок на учебната 2022-2023 година.

График за провеждане на контролни работи за…

График за провеждане на контролни работи за гимназиален етап през II срок на учебната 2022-2023 година.

График за провеждане на класни работи в…

График за провеждане на класни работи в гимназиален етап през I срок на учебната 2022-2023 година.