2. СУ с одобрена акредитация по Програма „Еразъм…

Проектно предложение на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, бе одобрено за акредитиране. По този начин нашето училище ще има възможността да развие дългосрочни партньорства и да бъде…

Информационен семинар за споделяне на добри…

        На 04.05.2022г. се проведе информационен семинар за споделяне на добри практики и полезна информация придобита по време на мобилност С-5 в гр. Любляна, Словения. Г-н Николай Данев и г-н…

„Добри практики за кариерно развитие на учениците“

    В периода 11.04.-18.04.22 г. учителите по история г-н Владимир Лазов и д-р Николай Данев участват в международен курс в град Любляна, по програма  ERASMUS + на тема „Добри практики за кариерно…

Информационен семинар "Teaching Business…

        На 15.02.2022г. се проведе информационен семинар "Teaching Business English" по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“, програма „Еразъм+“. Г-жа Людмила Власакова и г-жа Теодора Василева…

Проект "Пожелай си най-доброто бъдеще!…

       По проект "Пожелай си най-доброто бъдеще!", програма "Еразъм+" е създадена електронна книга. В нея са включени част от полезните ресурси, използвани в работата с учениците за постигане на…

„Пожелай си най-доброто бъдеще!“, по програма „…

                                                  Информационен семинар “Structured…

Проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“, програма…

                                                           …

Проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ по…

                                                             …

Открита практика „Дни на професиите“, работилница…

                  В началото на декември 2021 г. бе поставено началото на серия дейности, свързани с Дните на професиите, организирани от Кариерния Център към 2.СУ  по…

GIFT - The magic of knowlege -2018-1-RO01-KA229-…

Проект GIFT - The magic of knowlege -2018-1-RO01-KA229-049390_2, Erasmus +, бе насочен към работа с талантливи деца и развиване на техните умения и познания в следните области: математика, физика, химия, английски…

GIFT - The magic of knowlege -2018-1-RO01-KA229-…

           Във връзка с финализирането на проект "GIFT - The magic of knowlege -2018-1-RO01-KA229-049390_2, Erasmus +" е готов крайния продукт, които е изработен от всички държави участници…

Мобилност в град Брайтън, Великобритания по…

                 През периода от 4-ти до 15 октомври 2021 година беше проведена мобилност в град Брайтън, Великобритания по международния проект „Пожелай си най-доброто…