Информационен семинар "21st Century Teaching…

                 На 14.10.2021г. във 2. СУ се проведе информационен семинар "21st Century Teaching: Competence-Based Education, Soft-Skills and Creativity". Г-жа Росица…

Игрова ситуация, свързана с Гражданското…

                 На 06.10.2021г. учениците от 8 б клас участваха в игрова ситуация по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“, програма „Еразъм+“, КД1. Дейността е свързана с…

Информационен семинар на тема „"Teaching…

                 На 01.10.2021г. в 2. СУ се състоя информационен семинар по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ по програма „Еразъм+“, КД1. Г-жа Маринела Вълчева и г-н…

Осъществена мобилност по проект „Пожелай си най-…

        Двама учители от 2.СУ „Академик Емилиян Станев“ участваха в обучение по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ по програма „Еразъм+“, КД1, 2020-1-BG01-KA101-078130, на тема Structured…

„Усъвършенстване на професионалните умения на…

             На 03.09.2021г. се проведе от екипът по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ обучение свързано с използването на Chromebook и Модела 1:1. На присъстващите бе…

„Създаване и актуализиране на портфолиото.…

                 На 02.09.2021г. се проведе от екипът по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ обучение свързано с създаването и актуализирането на учителското портфолио.…

Участие на екип от учители от 2. СУ в мобилност…

        В периода от 04.07.2021г. до 17.07.2021г. екип от учители от 2. СУ участва в мобилност по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ 2020-1-BG01-KA-101-078130, Еразъм+, КД1 в гр. Флоренция,…

Участие на екип от учители в образователен курс…

                 В периода от 16.05.2021 г. до 24.05.2021 г. г-жа Маринела Вълчева и г-н Никола Кръстев – старши начални учители, участваха в образователен курс - "Teaching…

Изложба: „Моята любима професия“, по проект „…

        От 22.03.2021г. до 14.04.2021г. училищните коридори на втория етаж са изпъстрени с веселите багри от картините на учениците от 4-ти клас. Малките художници рисувайки разказваха за хубавите…

2020/2022г. „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „…

Проектна идея и дейности: Проектът цели да създаде екип от квалифицирани специалисти, работещи за изграждането на пълноценни млади хора, с изразена гражданска позиция, перспективни професии и лични качества, които дават…

Участие на ученици и учители от 2. СУ по проект…

                На 09.02.2020г. екип от ученици и учители от 2. СУ пристигнаха в гр. Кардедеу, Испания, за да вземат участие в международен проект ,,Challenge - Engage,…

Мобилност по проект „GIFT – The magic of…

В периода от 30.09.2019 г. до 04.10.2019 г. във 2. СУ се проведе третата мобилност с ученици по проект „GIFT – The magic of knowledge“, по Програма „Еразъм+“, КД2, с регистрационен номер 2018-1-RO01-KA229-049390_2.…