2013/ 2014 2-ро СОУ участва в проект “Animating…

Проектна идея и дейности: Създаване на кратки анимации и създаване на филм-анимация за британския композитор Бритън, автор на „Пътеводител на младия човек в оркестровото изкуство“. Млади хора от Русия, Великобритания и…

2013/ 2014 Общуване Север Юг: партньорство между…

Проектна идея и дейности: Провеждане на часове и дейности в училищата (презентации, информационни акции, конкурси) по глобално и интеркултурно образование. Активен онлайн обмен между учениците от 2 СОУ с учениците от…

2012/2013 Европейски училища за жива планета

Проектна идея и дейности: Създаване на гражданско отношение у участниците към екологичните въпроси. Осъществяване на дейности, резултат от който бяха билковата спирала в двора на училището ни, проекти на еко-кошчета за…

2013/2015 Коменски Регионални партньорства: „…

Проектна идея и дейности: Целта на проекта е да се стимулират учениците да се включват в дейности за развитие на физическото им здраве и укрепването му. Различните видове спорт и здравословния начин на живот са в…