Публикувано на 05.10.2021

                 На 01.10.2021г. в 2. СУ се състоя информационен семинар по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ по програма „Еразъм+“, КД1. Г-жа Маринела Вълчева и г-н Никола Кръстев запознаха колегите си с полезен опит придобит по време на мобилност в Португалия и участие в образоветелен курс "Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21.century classroom" в гр. Сантарем в периода от 16.05.2021 до 24.05.2021. Те представиха дейността си по време на горепосочената мобилност, като акцентираха върху различни методи полезни методи за работа с учениците и обогатиха ресурсната палитра на екипа на 2. СУ