Публикувано на 15.02.2022

        На 15.02.2022г. се проведе информационен семинар "Teaching Business English" по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“, програма „Еразъм+“. Г-жа Людмила Власакова и г-жа Теодора Василева споделиха впечатления и познания, придобити по време на мобилност в гр. Брайтън, Великобритания. В своята презентация, те запознаха колегите си с различни методи и ресурси за преподаване на бизнес-английски език. Те запознаха аудиторията с направеното от тях до този момент в рамките на проекта: класна стая за споделяне на ресурси и онлайн обучения в Google, множество презентации, закупени книги и учебници, проведени тестове и практически упражнения. Всички ресурси са достъпни за учителите и ще бъдат използвани и в бъдеще.