Публикувано на 26.05.2021

                 В периода от 16.05.2021 г. до 24.05.2021 г. г-жа Маринела Вълчева и г-н Никола Кръстев – старши начални учители, участваха в образователен курс - "Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21st century classroom" в гр. Сантарем, Португалия. Мобилността се осъществи по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“, програма „Еразъм+“, КД1. Задачата на преподавателите бе да придобият повече знания и умения в областта на гражданското образование и уменията на 21.век и да пренесат този полезен опит във 2.СУ.