Публикувано на 02.09.2021

                 На 02.09.2021г. се проведе от екипът по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ обучение свързано с създаването и актуализирането на учителското портфолио. На присъстващите бе предоставена информация за основните правила за изграждане на професионално портфолио. Всеки участник получи примерен шаблон - презентация. По време на обучението бе отделено време за създаване на допълнителна мотивация за професионално израстване на преподавателите, като бяха обсъждани различни възможности за участие в проекти, курсове, придобиване на ПКС и вътрешни квалификации. Чрез анкета бе направено запитване за индивидуалните желания за участие във врътрешни и извънучилищни обучения.