Публикувано на 04.09.2021

             На 03.09.2021г. се проведе от екипът по проект „Пожелай си най-доброто бъдеще!“ обучение свързано с използването на Chromebook и Модела 1:1. На присъстващите бе представена информация за основните предимства и възможности на платформата. Бяха обменени добри практики за усъвършенстване на Уменията на 21. Век. Вътрешноквалификационната дейност е част от поредица обучения, целящи повишаване на мотивацията за професионално развитие на учителите и обогатяване на палитрата от използвани методи.