Публикувано на 26.10.2021

           Във връзка с финализирането на проект "GIFT - The magic of knowlege -2018-1-RO01-KA229-049390_2, Erasmus +" е готов крайния продукт, които е изработен от всички държави участници (Румъния, Италия, Португалия, Хърватска, България и Кипър). Партньорите по проекта имаха за задача да работят приоритетно с надарени и талантливи деца, като за целта те изработиха методологичен гид. В него учителите споделят различни иновативни методи и добри практики, които са използвали по време на подготовката на учениците по следните предмети: математика, английски език, биология, химия и физика. Методологичния гид е достъпен до всички заинтересовани и можете да го откриете тук.