Публикувано на 26.10.2021

Проект GIFT - The magic of knowlege -2018-1-RO01-KA229-049390_2, Erasmus +, бе насочен към работа с талантливи деца и развиване на техните умения и познания в следните области: математика, физика, химия, английски език и биология. По време на проекта шест държави партньори (Румъния, Португалия, Италия, Хърватска, Кипър и България) съсредоточиха своите усилия в стимулиране на надарените ученици чрез използване на иновативни методи, добри практики и допълнителна подготовка. Учениците имаха възможност да премерят усилия в междупредметни олимпиади, както и да усетят ползата от обмяната на опит. Повече информация за проект GIFT - The magic of knowlege -2018-1-RO01-KA229-049390_2, Erasmus +, можете да откриете на официалния сайт на проекта тук. На финала на проекта всяка страна партьор изработи свой Mini project Fair. Тези мини проекти на държавите участници, може да разгледате тук.