2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев” – доброто училище за успешните деца

Мисия на училището

2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев” изгражда учениците от първи до дванадесети клас като успешни личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски дух, способни да се справят и живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света;

  • Нашите ученици са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост. Ние предоставяме качествено и актуално обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас, етап, основно и средно образование.
  • Ние, учители, ученици и родители, превръщаме 2-ро СУ в територия за изява на всеки индивидуален талант;
  • Ние имаме за приоритети изучаването на чужди езици, информационни и комуникационни технологии, български език и литература,  науки и математика чрез използване на нови методи и техники – интерактивни дъски, мултимедийни проектори, терминални станции и дигитални лаборатории;

Нашият девиз е: “Учим се днес, за да успеем утре!”

Визия на училището

  • Ние отстояваме идеята нашето училище да продължава да се утвърждава сред водещите образователни институции с ефективно управление и европейска визия.
  • Ние вече сме извоювали мястото си сред най-добрите и продължаваме постоянно да се осъвременяваме и развиваме, защото вярваме, можем и заслужаваме успехите си с труд, знания и постоянство.
  • Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището. Отворени сме за партньорство с общността, родителите, институциите и НПО.
  • Ние работим по национални и международни проекти и печелим призови места в различни области.