Публикувано на 05.06.2024
Снимка
деца

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"

За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката проектни дейности по:

Модул 2 "Подкрепа на целодневното обучение на учениците"

Модул 3 "Културните институции като образователна среда"