Публикувано на 05.06.2024
Снимка
Отново заедно

НП "Отново заедно"

За учебната 2022/2023 г. за 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката дейности по НП „Отново заедно“.

Основна цел на програмата е създаване на условия за социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда за преодоляване на негативната последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19.