Публикувано на 26.05.2022

image-20220526070922-1
image-20220526070922-1

 

Сдружение „Образование без раници“ цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси. Основният проект на сдружението в момента е преводът, популяризирането и прилагането на най-мащабния онлайн портал за образование в света – Кан Академията. Безплатната платформа е технологично най-развитата и предлага над 8000 урока и 100 000 упражнения, обхващайки учебните предмети от 1-ви до 12-ти клас, вкл. математика, ИТ, науките и много други. Академията се използва по цял свят от над 40 млн. потребители, вкл. 1,8 млн. учители. Тестовият сайт на Кан Академията на български език е достъпен на: https://bg.khanacademy.org/

Програма Европа на Столична община се осъществява успешно вече девета година, като насърчава взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление в София при достъпа до политики и прилагането на добри практики, свързани с членството на България в Европейския съюз.

На 5, 7 и 8 септември 2017 г. във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ се проведе обучение за учители за прилагането на Кан Академията (Khan Academy) в клас. Обучението разясни на учителите как да използват Кан Академията в своята работа с учениците, как платформата отговаря на нуждите им, как да използват всичките й функционалности, вкл. създаване на виртуален клас и управлението му с помощта на данни, задаване на материал за учене/ упражняване/ домашна работа, за преговор на уроци, проследяване на напредъка и успеха на учениците и т.н. 

Обучението е част от проект в рамките на проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики..“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от Сдружение “Образование без раници”, в партньорство с 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. Проектът предвижда създаването и прилагането на пилотен модел и добра практика за “обърната/ огледална класна стая”, използвайки безплатния, достъпен за всички инструмент на най-добрата и развита образователна платформа в света, Кан Академията (Khan Academy). След пилотно използване на Кан Академията с избрани пилотни учители и класове в началото на първия срок на учебната 2017/2018 година, резултатите ще бъдат обсъдени на конференция през ноември 2017 г. с всички заинтересовани страни и институции. Целта е да се демонстрира успешното прилагане на иновативни инструменти като Кан Академията на местно и на европейско ниво и нуждата от внедряването им в българското образование.

* * * * * * * * *

Програма на обучението за учители

 

Вторник, 5 септември 2017 г.
9:00 до 12:00 ч. във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“
14:30 до 17:30 ч. във Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

 

Откриване на обучението, приветствие от представител на Програма Европа на Столична община (10 мин.)

Представяне на Кан Академията: Структура, подстраници, профили, инструменти за учителя (40 мин.)

Практическо упражнение: Създаване на собствен профил и виртуален клас (30 мин.)

Кафе пауза (30 мин.)

Преподаване, базирано на данни: Какво означава да се преподава с помощта на данни, какви данни могат да са ни полезни и как можем да ги събираме, организираме и показваме пред учениците (40 мин)

Пауза (10 мин.)

Рефлексия: Дискусия и въпроси (20 мин.)

 

Четвъртък, 7 септември 2017 г.
9:00 до 12:00 ч. във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“
14:30 до 17:30 ч. във Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

Управление на класната стая с устройства: Какви са моделите на използване на устройства в клас и как може да се координира такава среда (40 мин.)

Пауза (10 мин.)  

Обърната класна стая: Методика (40 мин.)

Кафе пауза (30 мин.)

Практическо упражнение: Как да направя “обърнатата класна стая” реалност, вкл. с помощта на Кан Академията? (30 мин.)

Рефлексия: Дискусия и въпроси (30 мин.)

 

Петък, 8 септември 2017 г.
9:00 до 12:30 ч. във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“
14:30 до 18:00 ч. във Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

.Дигиталният урок: Каква е добавената стойност на дигиталните уроци и как се планират (40 мин.)

Пауза (10 мин.)  

Планиране с Кан Академията: Съставяне на план/ урок за използване в час (40 мин.)

Кафе пауза (30 мин.)

Практическо упражнение: Разработване и представяне на планове и уроци с ресурсите на Кан Академията. Рефлексия (60 мин.)

Свободна консултация: Въпроси от всякакво естество (30 мин.)

 

Проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики..“

се изпълнява с финансовата подкрепа на

Столична община, Програма Европа 2017
от Сдружение “Образование без раници”, в партньорство с  
2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“