Публикувано на 05.06.2024

В часа на класа на 9.а и 9.б по покана на инж.Венета Тодорова гостува д-р Андрей Велчев - председател на сдружение "За достъпна и качествена храна". Основните задачи на сдружението са да информира обществеността за проблемите, свързани с цените и качеството на хранителните продукти. Учениците ни бяха запознати с различни случаи на некоректни производители, влагащи вредни вещества в продуктите си.

Те разбраха, че трябва да се интересуват от това, което консумират, и да четат  етикетите на хранителните продукти. Да предпочитат качествените храни, произведени от коректни производители.