Публикувано на 14.07.2022

 

             Уважаеми ученици и родители, групите  за морето по НП "Отново заедно" през юли и август 2022 г. са сформирани.  На 1-2 август очакваме одобрение/неодобрение/ от МОН за втори етап по програмата /групи/ за 31 август - 6 септември. Критериите остават същите, като се включва и нов критерий за ученици в гимназиален етап - без наложени санкции за учебната 2021/2022 година. Моля при подаване на заявленията да прилагате и доказателствен материал по критериите, като водещи критерии са успехът, деца полусираци и сираци, носители на награди от състезания/олимпиади/ по Националния календар на МОН. Критерият за брой отсъствия по неуважителни причини е второстепен и се прилага след класиране по първите критерии /за приемане или отхвърляне на кандидата/

             Пожелаваме хубаво лято!