Публикувано на 05.06.2024

       Днес над 30 ученици от 10. и 11. клас във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, придружени от г-жа Росица Бекова, класен ръководител на 10. в клас, г-н Венелин Кацов и г-жа Николета Костова, педагогически съветници, имаха възможността да посетят Софийския районен съд. Мероприятието се осъществи с любезното съдействие на г-жа Милена Маджирска, началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и логистика“, район „Витоша“.

       Вълнението беше голямо при влизане в съдебната зала, където ни посрещнаха съдия Владислава Ангелова и прокурор Ралица Първанова. Те разясниха на учениците основни аспекти от Гражданско-процесуалния и Наказателния кодекс и се получи интересна беседа по въпросите: „Какво е хулиганство?“, „Каква е разликата между кражба и грабеж?“, „На каква възраст едно лице е пълнолетно, непълнолетно или малолетно и защо това е толкова важно?“ и много други.

       Освен това учениците ни бяха допуснати да разгледат истинска стая за разпити, имаха възможност дори да надникнат в килия за задържане, с уговорката винаги да са само от външната страна на тази врата.

       Силно впечатлени от чутото и видяното, много от присъстващите заявиха желанието си да продължат образованието си в юридически факултет.

       Ръководството, учителите и учениците от 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ поднасят искрените си благодарности за топлото посрещане и предоставената възможност възпитаниците ни да се запознаят отблизо със съдебната система на Софийски районен съд и Столична община – район „Витоша“.