Публикувано на 05-09-2022

Уважаеми родители,

Родителските срещи за начален етап ще се проведат, както следва:
07.09.2022 г от 18:00 часа
1.а клас – 103 стая
1.б клас – 104 стая
1.в клас – 105 стая
1.г клас – 106 стая
1.д клас – 107 стая
07.09.2022 г от 18:30 часа
4. д клас – 208 стая
20.09.2022 г от 18:30 часа
2.а клас – 103 стая
2.б клас – 104 стая
2.в клас – 105 стая
2.г клас – 106 стая
2.д клас – 107 стая
2.а клас – 103 стая
3.а клас – 204 стая
3.б клас – 205 стая
3.в клас – 206 стая
3.г клас – 207 стая
3.д клас – 208 стая
21.09.2022 г от 18:30 часа
4.а клас – 204 стая
4.б клас – 205 стая
4.в клас – 206 стая
4.г клас – 207 стая

Препоръчваме да присъства по един родител на дете!
Очакваме Ви!
От ръководството