Публикувано на 18-01-2023

       В Деня на световната толерантност ученици от Ученическия съвет на 2. СУ направиха табло, с което запознаха своите съученици с някои от основните религии по света. Уважавайки другите хора, ние преди всичко уважаваме себе си.