Публикувано на 05.07.2022

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че училищата за приемане на заявления на учениците за участие в първи и в трети етап на

класиране, са както следва:

Училища за приемане на заявления за участие в първи и в трети етап на класиране на ученици, успешно завършили основно образование на територията на област София-град

(училища-гнезда):

- ПГ по транспорт - директор инж. Валя Симеонова.

- 17. СУ „Дамян Груев“ - директор Калина Караянева.

- 132. СУ „Ваня Войнова“ - директор Детелина Царвулкова.

- 96. СУ „Л. Н. Толстой“ - директор Цветелина Вълчева.

- 131. СУ „Климент Тимирязев“ - директор Таня Монева.

- 130. СУ „Стефан Караджа“ - директор Елена Младенова.

- ПГ по дизайн - директор Даниела Шошова.

- 29 СУ „Кузман Шапкарев“ - директор Маргарита Милева /приемане и на заявления за участие в първи и в трети етап на класиране на ученици, успешно завършили основно образование в училища от други региони на страната/