Публикувано на 05.06.2024

Инж. Венета Тодорова, старши учител по химия и опазване на околната среда, и Людмила Власакова, старши учител по английски език и физика и астрономия във 2. СУ "Акад. Емилиян Станев", взеха участие в обучение на учители по природни науки в ЦЕРН (Женева) от 15 до 23 юли 2023 г. по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“.

ЦЕРН е най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици и притежава най-големия комплекс от ускорители в света. Към момента в организацията участват 23 страни членки, вкл. България. 

Г-жа Тодорова и г-жа Власакова бяха част от 30-те преподаватели по природни науки, които имаха изключителната възможност да присъстват на лекции, проведени от български учени, работещи в ЦЕРН - физици, инженери, софтуерни специалисти и др., както и да надникнат в мисиите на ЦЕРН – разширяване границите на познанието, разработка на нови технологии за ускорители и детектори, предоставяне на образование на високо ниво.

Голямо вълнение предизвика запознаването с комплекса от ускорители на ЦЕРН, както и с бъдещите мащабни проекти. Значим български принос има в експеримента Compact Muon Solenoid (CMS), който е основен детектор в LHC - Големия андронен колайдер. На Компактния мюонен соленоид  работи най-големият научен международен екип, включващ 5 500 физици, инженери, техници, докторанти, студенти, и поддържащперсонал от 241 института от 54 държави. Уникално инженерно съоръжение, до което учителската група също можа да се „докосне“, слизайки на 100 м под земята. 

Един от големите успехи на ЦЕРН е доказването на съществуването на Хигс бозона, теоретично предсказана от британския физик Питър Хигс и  белгийския физик Франсоа Енглер. 

На 4 юли 2012 г. ЦЕРН обявяват, че при експериментите ATLAS и CMS е открита частица с маса 126GeV, с характеристиките на липсващата дотогава частица , предсказана от Стандартния модел. Това е Хигс бозонът.

Година по-късно двамата физици са удостоени с Нобелова награда!

Ръководител на националната учителска програма бе Свежина Димитрова, директор НАОП „Николай Коперник“ – гр. Варна. Представител на МОН - Венцеслава Григорова, главен експерт, отдел „Квалификация и кариерно развитие“.

Учените от ЦЕРН, провели обучението, бяха: инж. Зорница Захариева, д-р Иван Глушков, гл. ас. Румяна Хаджийска - Институт за ядрени изследвания и ядрена енергия в БАН, гл. ас. Мариана Шопова - ПУ „Паисий Хилендарски“, инж. Мирослав Атанасов, инж. Николай Беев и д-р Андрей Абрамов. Ръководител на националните и международните учителски програми в ЦЕРН е д-р Jeff Wiener.