Публикувано на 09.06.2024

По случай 5 юни - Световния ден на околната среда, учениците от 9. и 10. клас, водени от инж. Венета Тодорова, учител по химия и опазване на околната среда, и Ваня Гунова, учител по биология и здравно образование, посетиха лабораториите на  специалност "Екология и опазване на околната среда" в Лесотехническия университет. Бяха обсъдени предизвикателствата пред обществото във връзка с климатичните промени и изчерпване на ресурсите. Засегнати бяха актуални проблеми за градските територии като фотохимичния смог и пораженията, които причинява на растителността приземният  озон. Акцент беше поставен и върху образуването на отпадъци и възможностите за компостиране.