Описание на администритавините услуги, които се…

Описание на администритавините услуги, които се предоставят от училището.

Заявление за валидиране на компетентности

Заявление за валидиране на компетентности.

Служебна бележка

Бланка за издаване на служебна бележка.

Заявление за освобождаване от часовете по ФВС

Заявление за освобождаване от часовете по ФВС.

Заявление за издаване на справка за резултати от…

Заявление за издаване на справка за резултати от обучението.

Заявление за издаване на оригинал на документ

Заявление за издаване на оригинал на документ.

Образец на заявление за кандидатстване при…

Образец на заявление за кандидатстване при постъпване в училище 1 - 7 клас.

Образец на заявление за кандидатстване при…

Образец на заявление за кандидатстване при постъпване в училище  8 -12 клас.

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на диплома за средно образование.

Издаване на служебна бележка за подадено…

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на служебна бележка за допускане до…

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.