Протокол

Днес 14.02.2024 г. в 12:30 ч. се проведе онлайн заседание на Обществения съвет  при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

Днес 10.01.2024 г. в 12:30 ч. се проведе онлайн заседание на Обществения съвет  при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

Днес 11.12.2023 г.  в 13.00 ч. се проведе онлайн заседание на Обществения съвет  при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

Днес 20.11.2023 г.  в 13:00 ч.  се проведе онлайн заседание на Обществения съвет  при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

Днес 29.08.2023 г. в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

Днес 25.04.2023 г. в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

Днес 25.04.2023 г. в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

Днес 12.01.2023 г.  в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет  при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

       Днес 09.12.2022 г.  в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет  при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

Днес 17.11.2022 г.  в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет  при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол

На 03.11.2022 г. в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Протокол избор

На 25.10.2022 г., във връзка с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката се проведе събрание на родителите за отчет и…