Заседание на Обществения съвет

На 29.01.2021 г.от 18:00 се проведе онлайн заседание на Обществения съвет на 2. СУ.    

Заседание на Обществения съвет

Днес 10.12.2019 г. в 18.00 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.  

Процедура за избор на нов Обществен съвет

Днес 28.11.2019 г., във връзка с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката се проведе събрание на родителите за отчет и…

Отчет за дейността на Обществения съвет на 2.СУ „Акад. Емилиян Станев“ за периода 06.12.2016 – 28.11.2019 г.

 Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет към 2.СУ „Акад. Ем. Станев“ е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и…

Заседание на Обществения съвет

На 28.11.2019 г. от 18:00 часа в конферентната зала на 2. СУ ще се проведе заседание на Обществения съвет за представяне на отчет за периода 2016 – 2019 г. и стартиране на процедура за избор на нов Обществен съвет,…

Събрание на ОС

На 30.05.2019 г. в 18.30 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет (ОбС) при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Събрание на ОС

На 10.04.2019 г. в 18.30 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет (ОбС) при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.

Събрание на ОС

На 11.03.2019 г. в 18.30 ч. в сградата на училището се проведе заседание на Обществения съвет (ОбС) при 2. СУ „Академик Емилиян Станев“.