Публикувано на 15-11-2019

На 28.11.2019 г. от 18:00 часа в конферентната зала на 2. СУ ще се проведе заседание на Обществения съвет за представяне на отчет за периода 2016 – 2019 г. и стартиране на процедура за избор на нов Обществен съвет, поради изтичане на мандата.