Вид на паралелката

(профилирана/ професионална)

STEM

Да/Не

Профил/Специалност от професия

Форма на обучение

І чужд език

Начин на изучаване

ІІ чужд език

Балообразуване

1

профилирана

да

Природни науки / Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда

дневна

АЕ

интензивно

испански

2БЕЛ+2Математика +(БЕЛ+Математика)

2

профилирана

не

Чужди езици / Английски език и Испански език

дневна

АЕ

Интензивно

испански

2БЕЛ+2Математика+(БЕЛ+Математика)

3

профилирана

не

Хуманитарни науки/ Български език и История и цивилизации

дневна

АЕ

интензивно

испански

2БЕЛ+2Математика+ (БЕЛ + Математика)

4

профилирана

да

Предприемачески /  Предприемачество и Информационни технологии

дневна

АЕ

интензивно

немски

2БЕЛ+2Математика+(БЕЛ+Математика)

За Вас седмокласници

График  на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО  в VII клас през учебната 2021/2022 г. и на дейностите по приемане на ученици  след завършено основно образование в…