Публикувано на 03-02-2017

 

График  на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО  в VII клас през учебната 2021/2022 г. и на дейностите по приемане на ученици  след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г.

 

 
Вид дейност
 
 
 
 
 
Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.
26-27 май 2022 г., вкл.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите.
До 10 юни 2022 г., вкл.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО
До 10 юни 2022 г., вкл.
Провеждане на Национално външно оценяване:
  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език /по желание на ученика/
 
14 юни 2022 г., начало 10:00 ч.
16 юни 2022 г. начало 10:00 ч.
17 юни 2022 г., начало 10:00 ч.
Провеждане на изпити за проверка на способностите:
  • изобразително изкуство
  • музика
  • спорт
 
21 юни 2022 г.
22 юни 2022 г.
23-24 юни 2022 г.
Обявяване на резултатите от НВО.
До 28 юни 2022 г., вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
До 28 юни 2021 г., вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.
05-07 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
До 12 юли 2022 г., вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
13-15 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
До 20 юли 2022 г., вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.
21-22 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.
25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
26 -27 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.
29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
01-02 август 2022 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.
До 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.
Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г., вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.
До 14 септември 2022 г., вкл.

 

Инструктаж ученик НВО 2022

График на дейностите НВО 2022

Етапи по прием след 7 клас

Заповед за проверка на способностите

ПРОФИЛИ 2 СУ 2022_2023 УЧЕБНА ГОДИНА