Публикувано на 03-02-2017
Снимка
Снимка1

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

За учебната 2023/2024 година във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“  е утвърден Държавен план-прием  след 7. клас за четири паралелки:

 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ (с насоченост Киберсигурност)
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ (с насоченост Графичен дизайн)
 • Профил „Чужди езици“ (английски и испански език, история и цивилизации, география и икономика)
 • Профил „Чужди езици“ (английски и испански език, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда).

Балообразуването за всички паралелки е:

 • 2 х НВО по български език и литература
 • 2 х НВО по математика
 • оценка от свидетелството за основно образование по български език и литература
 • оценка от свидетелството за основно образование по математика.

Повече информация за профилите:

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ (Киберсигурност)

Профилиращи предмети:

 • информатика и информационни технологии:
  • програмиране
  • компютърни мрежи
  • системна администрация
  • облачни технологии
  • киберсигурност (хакери, заплахи, принципи на информационната сигурност).

Втори чужд език – немски език.

Обучението се осъществява  съвместно с УНСС и бизнес партньори на нашето училище.

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ (Графичен дизайн)

Профилиращи предмети:

 • информатика и информационни технологии:
  • графичен и WEB дизайн
  • изграждане на фирмен стил
  • предпечатна подготовка
  • анимация
  • визуални изкуства и др. 

Втори чужд език – испански език.

Профил „Чужди езици“

Профилиращи предмети:

 • английски език
 • испански език
 • история и цилизации
 • география и икономика.

На английски език се изучава физика и астрономия (9. клас) и  биология и здравно образование (10. клас).

Факултативно се  изучава екскурзоводство с бизнес партньорство и получаване на сертификат след успешно полагане на изпит за професионална квалификация в 11. клас.

Заложени са допълнителни часове по дебати и подкасти.

Профил „Чужди езици“

Профилиращи предмети:

 • английски език
 • испански език
 • биология и здравно образование
 • химия и опазване на околната среда:
  • екология
  • зелени технологии.

На английски език се изучава физика и астрономия (9. клас) и  биология и здравно образование (10. клас).

Заложени са допълнителни часове по дебати и подкасти.

Обучението в гимназиален етап на 2. СУ е с практическа насоченост и добра подготовка за професионално реализиране.

На всички кандидат-гимназисти пожелаваме успех!

С ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ В ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ: