Публикувано на 05.06.2024
Снимка
Снимка1

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

 

Във връзка с петия етап на класиране в 8. клас Ви информираме следното:

1. Подадени заявления за свободното място в 8. клас – "Чужди езици", английски език интензивен и втори чужд език - испански език, география и икономика, история и цивилизация:

Снимка
333333

2. Класиране (към 12.00 ч.):

Вх. №4161/07.09.2023 – бал 312,5 т.

Записване на приетия ученик до 08.09.2023 г до 16.00 часа


При отписване на ученик и освобождаване на място /ще бъде обявено на сайта ни/, графикът е следният:

Етап 1 – 17.08.2023 г. – 22.08.2023 г.

 • подаване на документи – заявление по образец и оригинал на свидетелство за основно образование от 09:00 ч. до 16:00 ч. в канцеларията на училището.

 • класиране по бал по низходящ ред: 23.08.2023 г. до 12:00 ч.

 • записване на приети ученици: 25.08.2023 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. 

Етап 2 – 28.08.2023 г. – 07.09.2023 г. до 12:00 ч.

 • подаване на документи – заявление по образец и оригинал на свидетелство за основно образование от 09:00 ч. до 16:00 ч. в канцеларията на училището.

 • класиране по бал по низходящ ред: 07.09.2023 г. до 12:00 ч.

 • записване на приети ученици: 08.09.2023 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.

от ръководството


Във връзка с петия етап на класиране в 8. клас Ви информираме следното:,

 1. Подадени заявления за свободното място в 8. клас – „Софтуерни и хардуерни науки“ АЕ и НЕ за учебната 2023/2024 година:
Снимка
ww

     2. Класиране:

Вх.№4086/22.08.2023 г – бал 341

Записване на приетия ученик до 25.08.2023 г до 16.00 часа


За учебната 2023/2024 година във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“  е утвърден Държавен план-прием  след 7. клас за четири паралелки:

 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ (с насоченост Киберсигурност)
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ (с насоченост Графичен дизайн)
 • Профил „Чужди езици“ (английски и испански език, история и цивилизации, география и икономика)
 • Профил „Чужди езици“ (английски и испански език, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда).

Балообразуването за всички паралелки е:

 • 2 х НВО по български език и литература
 • 2 х НВО по математика
 • оценка от свидетелството за основно образование по български език и литература
 • оценка от свидетелството за основно образование по математика.

Повече информация за профилите:

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ (Киберсигурност)

Профилиращи предмети:

 • информатика и информационни технологии:
  • програмиране
  • компютърни мрежи
  • системна администрация
  • облачни технологии
  • киберсигурност (хакери, заплахи, принципи на информационната сигурност).

Втори чужд език – немски език.

Обучението се осъществява  съвместно с УНСС и бизнес партньори на нашето училище.

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ (Графичен дизайн)

Профилиращи предмети:

 • информатика и информационни технологии:
  • графичен и WEB дизайн
  • изграждане на фирмен стил
  • предпечатна подготовка
  • анимация
  • визуални изкуства и др. 

Втори чужд език – испански език.

Профил „Чужди езици“

Профилиращи предмети:

 • английски език
 • испански език
 • история и цилизации
 • география и икономика.

На английски език се изучава физика и астрономия (9. клас) и  биология и здравно образование (10. клас).

Факултативно се  изучава екскурзоводство с бизнес партньорство и получаване на сертификат след успешно полагане на изпит за професионална квалификация в 11. клас.

Заложени са допълнителни часове по дебати и подкасти.

Профил „Чужди езици“

Профилиращи предмети:

 • английски език
 • испански език
 • биология и здравно образование
 • химия и опазване на околната среда:
  • екология
  • зелени технологии.

На английски език се изучава физика и астрономия (9. клас) и  биология и здравно образование (10. клас).

Заложени са допълнителни часове по дебати и подкасти.

Обучението в гимназиален етап на 2. СУ е с практическа насоченост и добра подготовка за професионално реализиране.

Училищен учебен план

На всички кандидат-гимназисти пожелаваме успех!

С ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ В ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ: