Силата на прошката

       Отношенията с другите могат да бъдат източник не само на радост и щастие, но и на много разочарования и наранявания. Различните форми на насилие, изоставяне, предателства, измами, изневери, обиди, причинени вреди…

Силата на благодарността

       Благодарността е сила, която ни помага да бъдем по-щастливи, изпълнени с повече душевен мир и повече надежда. Животът протича много по-пълно, когато сме благодарни. Откриваме красотата не само в големите, но и в…

Елементът игра "Остани вкъщи, играй вкъщи…

       Наръчникът и дейностите по програмата „Остани вкъщи, играй вкъщи“, създадена въз основа на подхода „Елементът Игра“® на WWO, са разработени под формата на насоки, които да помогнат на родителите и хората, които…

Вашите силни страни

       Когато се обърнете към своите силни страни, ще започнете да възприемате себе си по-различно, ще откриете какво притежавате, какво е вашето вътрешно богатство и това, което ви прави уникални. Силните страни са…

Благодентстващото дете

       Благоденствието прониква във всяка част от живота на детето. Това е нещо повече от щастие, от постижения и успехи и от справянето със слабостите и „лошото поведение“. Благоденствието открива пътищата за…

Правила за безопасност в мрежата

       „Часовете пред компютъра и в мрежата са полезни и приятни за всички нас. Прекарваме времето си като се забавляваме, научаваме много неща, развиваме въображението и рефлексите си. Участваме във виртуални срещи,…

Безопасност в мрежата

       „Часовете пред компютъра и в мрежата са полезни и приятни за всички нас. Прекарваме времето си като се забавляваме, научаваме много неща, развиваме въображението и рефлексите си. Участваме във виртуални срещи,…

Кратък речник с информация за безопасност в…

       Тези правила са разработени от Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Национален център за безопасен интернет, Министерство на…