Поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева

Поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева по случай провеждането на Регионален форум на тема: "Представяне на добри практики как учениците да се превърнат от лидери в час в лидери в живота".

Поздравителен адрес от ПГ по дизайн "…

Поздравителен адрес от ПГ по дизайн "Елисавета Вазова" по случай провеждането на Регионален форум на тема: "Представяне на добри практики как учениците да се превърнат от лидери в час в лидери в живота".

Поздравителен адрес от 34. ОУ "Стою Шишков…

Поздравителен адрес от 34. ОУ "Стою Шишков" по случай провеждането на Регионален форум на тема: "Представяне на добри практики как учениците да се превърнат от лидери в час в лидери в живота".

Поздравителен адрес от 5. ОУ "Иван Вазов…

Поздравителен адрес от 5. ОУ "Иван Вазов" по случай патронния празник на 2. СУ на 29.02.24 г.

Грамота за отлично представяне на Ученическата…

Грамота за отлично представяне на Ученическата викторина "146 години свобода", организирана от Район Витоша по повод националния празник на Република България - 3 март.

Поздравителен адрес от Асоциацията на Кеймбридж…

Поздравителен адрес от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България по случай патронния празник на 2. СУ на 29.02.24 г.

Поздравителен адрес от 52. ОУ "Цанко…

Поздравителен адрес от 52. ОУ "Цанко Церковски" по случай патронния празник на 2. СУ на 29.02.24 г.

Поздравителен адрес от проф. д-р Димитър Димитров

Поздравителен адрес от проф. д-р Димитър Димитров по случай патронния празник на 2. СУ на 29.02.24 г.

Поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева

Поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева по случай патронния празник на 2. СУ на 29.02.24 г.

Поздравителен адрес от Зорница Русенова

Поздравителен адрес от Зорница Русенова по случай санирането на сградата на 20.10.23 г.

Поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева

Поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева по случай санирането на сградата на 2. СУ на 20.10.23 г.

Грамоти от Международната дистанционна ученическа…

Михаел Емилов Андреев, ученик от 6. Г клас на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, стана гордият притежател на няколко грамоти и признания в различни дисциплини на Международната дистанционна ученическа Олимпиада Кингс.