План-прием за 1. клас

Учим се днес, за да успеем утре

План-прием за учебната 2021/2022 година

 

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, ще бъдат обявени на 19.04.2021 г. на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас.

След 23.04.2021 г. ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден - целодневна или полудневна.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас, можете да се свържете с експерт от дирекция „Образование“ към Столична Община на следните телефони:

02 9433183;  02 8468458;  02 9810744;  0884764989,

всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

Успешно кандидатстване и класиране!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

Съгласно графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година, регистрирането и кандидатстването ще се извърши в периода от 19 април 2021 г . до 28 май 2021 г. /до 18:00 часа/. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително трябва да се запознае с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес: https://www.kg.sofia.bg

PDF icon СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

PDF icon ГРАФИК на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г. клас в общинските училища на територията на Столична община

PDF icon ЗАПОВЕД за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2021/2022 г.

Желаем успех на всички кандидати!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

През учебната 2021/2022 година във 2. СУ ще бъдат приети общо 120 ученици – пет паралелки с по 24 ученици във всяка.

Поради епидемичната обстановка тази година отворени врати във 2. СУ няма да има.

Запознайте се с училището и всичко, което е свързано с 1. клас на долупосочените линкове, които съдържат кратко видео и подробна презентация.

На всички кандидати желаем успех. Второ училище ви очаква.

За въпроси можете да се обаждате на телефоните на училището, които са поместени в сайта на 2. СУ.

2. СУ "Академик Емилиян Станев" днес

Прием 1 клас за учебната 2021/2022 г.

****************************************************************************************************************************************************************

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

За нас е чест, че се интересувате от приема в 1. клас във 2. СУ за учебната 2021/2022 учебна година!

Към този момент няма официална информация относно начина и графика за кандидатстване в 1. клас. Очаква се кандидатстването да започне в средата на месец април и ще продължи един месец.

Всичко свързано с предстоящата кампания ще публикуваме тук, веднага щом имаме официално становище.

2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ ви очаква!

Полезна информация

Други приеми

План-прием след завършен VII клас за  учебната 2020/ 2021 г. във 2. СУ: Профил “Чужди езици” – АЕ/НЕ/ИЕ Профил “Природни науки” Профил “Предприемачески” Профил “Хуманитарни науки” – с часове по журналистика Полезна информация за вас

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците