Свободни места

Учим се днес, за да успеем утре

Свободни места за записване на ученици за учебната 2020/2021 година

Свободни места за прием на ученици в начален етап към дата: 10.11.2020 г.:

 • 2 клас – 1 място

 • 4 клас – 1 място

Документи за кандидатстване:

- Заявление до Директора на 2. СУ

- Документ удостоверяващ успеха на ученика

Желателно е документите да се подават по електронната поща на училището.

 

Свободни места за прием на ученици в прогимназиален етап към дата: 09.11.2020 г.:

 • 6 клас - 2 места

 • 7 клас - 2 места

 

Свободни места за прием на ученици в гимназиален етап към дата: 09.11.2020 г.:

 • 11 а клас - 2 места

 • 11 б клас - 5 места

 • 11 в клас -1 място

 • 11 г клас - 4 места

 • 12 а клас - 1 място

 • 12 в клас - 3 места

 • 12 г клас - 6 места

 

Полезна информация

Други приеми

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Иновативно училище - Платформа за личностно развитие на учениците