Публикувано на 05.06.2024

От проведено заседание на комисия, назначена със заповед № 518/26.04. 2Q22 г. на Директора на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, във връзка с избор на заявител за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.