Конкурс за извънкласни дейности във 2. СУ "…

Конкурс за извънкласни дейности във 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" за учебната 2022/2023 г.

Конкурс за извънкласни дейности във 2. СУ "…

Конкурс за извънкласни дейности във 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" за учебната 2018/2019 г.

Конкурс за извънкласни дейности във 2. СУ "…

Конкурс за извънкласни дейности във 2. СУ "Акад. Емилиян Станев".

Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в…

Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на ИТ продукти: 5 бр. лаптопа, 18 бр. настолни компютърни системи и 30 бр. таблети по НП “ИКТ в училище.

Закупуване на лаптоп (таблет с клавиатура) и…

Закупуване на лаптоп (таблет с клавиатура) и изграждане на безжична мрежа по НП “ИКТ в училище.

Закупуване на лаптоп (таблет с клавиатура) и…

 Закупуване на лаптоп (таблет с клавиатура) и изграждане на безжична мрежа по НП “ИКТ в училище.