Снимка
1

2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ организира регионален форум по Национална програма „Иновации в действие" на Министерството на образованието и науката на тема „Представяне на добри практики как учениците да се превърнат от лидери в час в лидери в живота“. Форумът се проведе на 25 и 26 април 2024 г. в партньорство с РУО - София-град и събра над 200 образователни експерти, учители, студенти и представители на бизнеса и университетите, които представиха иновативни и вдъхновяващи практики за кариерно ориентиране на учениците. 

Участие в Регионалния форум взеха представители на четири университета, с които 2. СУ си сътрудничи: 
Софийски университет „Св. Климент Охридски";
Университет за национално и световно стопанство (УНСС);
Нов български университет (НБУ);
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Партньорски училища на 2. СУ по НП Иновации в действие" бяха: ОУ "Яне Сандаски" - Пловдив; СУ "Св. Климент Охридски" - Варна; ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – Хасково и БСУ "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка република.

Специални гости на Регионалния форум бяха г-жа Наталия Михалевска – началник на кабинета на министъра на образованието и науката, д-р Ваня Кастрева – началник на РУО-София-град, г-жа Яна Генова – заместник-кмет на Столична община по култура, образование, спорт и младежки дейности, и г-жа Ваня Балчева – ръководител на Националната програма „Иновации в действие“.

Програмата включи разнообразни панели и работилници, фокусирани върху актуални теми като STEM образованието, предприемачеството и киберсигурността и кариерното консултиране. Линк към програмата

Презентатори на Регионалния форум бяха:
Синиша Джукич - член на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ);
- доц. Илияна Петкова и ас. София Георгиева - Софийски университет "Св. Климент Охридски";
- Атанас Димитров - директор на Кариерния център към Университета за национално и световно стопанство (УНСС);
- ас. Христо Панчугов - Департамент „Политически науки“ в Нов български университет (НБУ);
Павлина Радославова - маркетинг мениджър в Училищна Телерик Академия;
д-р Борислав Славчов - водещ експерт по кариерно консултиране;
Гергана Раковска - председател на Фондация на бизнеса за образованието и на National Board for Certified Counselors (NBCC Bulgaria);
Владимир Бронфенбренер, експерт по национална и киберсигурност, председател на Българската академия за сигурност;
- Мая Йончева - кариерен консултант в ЦПЛР-КОК, гр. София;
- Вилислав Славев - млад иноватор и предприемач, съосновател на стартъпа Unboxd, и др.

Форумът завърши с награждаване на най-добрите практики в конкурса „Кариерен светофар“, организиран от нашето училище. Целта му беше да се откроят педагогическите подходи за кариерното ориентиране на учениците. Отличени бяха колеги от: 140. СУ „Ив. Богоров“, 51. СУ „Ел. Багряна“, 15. СУ „Адам Мицкевич“, 108. СУ „Н. Беловеждов“, Професионална гимназия по дизайн „Ел. Вазова“, Професионална гимназия по телекомуникации, 20. ОУ „Т.Минков“, 18. СУ „У. Гладстон“ и ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“.

Ден 1

Ф2

В Панел 1 – „Наблюдение на практики във 2. СУ“, бяха включени следните работилници: 
- „Строеж на атома и атомното ядро от гледна точка на физиката и химията“ - интерактивен урок на учителите Людмила Власакова и инж. Венета Тодорова с ученици от 9. клас; 
- „Щурецът и мравката“ - представяне на професии с участието на 4. клас и ученици от Mobility Point към Кариерния център на 2. СУ; 
- „Изследователи детективи“ и професия „Криминалист“ - STEM практика на учителите Росица Василева и Ваня Гунова с ученици от STEM point групата към Кариерния център на 2. СУ;
- „Професията на мама и тате като личен пример“ - урок на класния ръководител на 1.в клас Славка Първова с участието на родители;
- „Система за изгубени вещи“ - представяне на създадена от Михаил Андреев и ученици система за изгубени вещи, която да е в помощ на ученици и учители.

В Панел 2 – „Иновации в действие на партньорите“, бяха представени партьорските училища на 2. СУ и темите на дискусиите бяха относно: информационно-търсещата система за кариерно ориентиране на учениците, какво е да си защитник на европейските права и политики, професията предприемач – мечтаната работа, която прави средата и останалите по-добри.

Ден 2

Ф5

В Панел 3 – „Иновации в действие - добри практики“, основни теми бяха: методи на кариерно ориентиране чрез себепознание, използване на нови технологии и инструменти в кариерното ориентиране, какво е да си киберзащитник, прозорецът на следващото технологично поколение към света на компютърните науки, образование и успехът на българския софтуерен сектор, кариерното ориентиране в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – традиции и визии за бъдещето, кариерен компас – как се избира университет, младите таланти и образованието – а сега накъде. 

В награждаването на най-добрите практики в конкурса „Кариерен светофар“ се включиха д-р Ваня Кастрева - началник на РУО - София-град, г-жа Яна Генова – заместник-кмет на Столична община, както и г-н Светослав Иванов - председател на Обществения съвет във Второ училище.

Модератор на Регионалния форум във 2. СУ бе г-жа Жюстин Томс, преподавател в Нов български университет.

Регионалният форум във 2. СУ даде възможност за обмяна на идеи и опит, както и за изграждане на партньорства между училищата, университетите и бизнеса, за да се помогне на учениците в избора на професия и кариерното им“ израстване. Подчертана бе важността на постоянното обучение и развитие както за учениците, така и за техните наставници и ментори.