Родителска среща за гимназиален етап

Родителска среща-консултация за ученици в гимназиален етап: сряда, 7 декември 2022 г., 18.40 ч в сградата на 2. СУ.   От ръководството

Родителска среща за прогимназиален етап

Родителска среща-консултация за ученици в прогимназиален етап: четвъртък, 8 декември 2022 г., 18.40 ч в сградата на 2. СУ.   От ръководството