Публикувано на 21-04-2022

Родителска среща-консултация за ученици в гимназиален етап: сряда, 7 декември 2022 г., 18.40 ч в сградата на 2. СУ.

 

От ръководството