Свободни места за записване на ученици за учебната 2021/2022 година

Свободни места за прием на ученици в начален етап през учебната 2022/2023 година - втори клас – няма свободни места - трети клас – 2 свободни места - четвърти клас – няма свободни места Заявления за прием се подават до…