Свободни места за прием на ученици през учебната 2023/2024 година

Заявления за прием се подават на имейл: 2su.em.stanev@2su.bg или на място в училището.

    НАЧАЛЕН ЕТАП

    2. клас - 1 свободно място

    Необходими документи:

    1. Заявление от родител -  по образец
    2. Документ за постоянен или настоящ адрес на детето.

    ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

    7. клас - 2 свободни места

    Необходими документи:

    1. Заявление от родител -  по образец
    2. Документ за постоянен или настоящ адрес на детето.
    3. Информация за успех от предходна година или срок.

    ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

    Няма свободни места

    Необходими документи:

    1. Заявление от родител -  по образец
    2. Свидетелство за основно образование - ксерокопие.
    3. Учебен план.

     


    Уважаеми родители,

    Във връзка със Заповед № РД–09–734/26.06.2023г. на директора на 2. СУ,  относно определяне на реда и условията за прием на нови ученици за учебната 2023/2024 година Ви информираме за следното:

    1. График за подаване на заявления за прием, класиране и записване:
    • до 01.09.2023 г. подаване на заявления, на 04.09.2023 г. класиране и до 08.09.2023 г. записване на приетите ученици.
    1. Критерии за подбор:

    Критерии за подбор на ученици в начален етап:

    • Местоживеене на ученика в прилежащия район на училището, определен от Столична община;
    • Общ успех на ученика през учебната 2022/2023 година;
    • Брат или сестра във 2. СУ през настоящата учебна година;
    • Заети престижни места от олимпиади и национални състезания от календара на МОН.

    Критерии за подбор на ученици в прогимназиален етап:

    • Местоживеене на ученика в прилежащия район на училището;
    • Общ успех на ученика през учебната 2022/2023 година;
    • Оценки по БЕЛ и математика от предходната година;
    • Заети престижни места от олимпиади и национални състезания от календара на МОН.

     Критерии за подбор на ученици в гимназиален етап:

    • Копие на свидетелство за основно образование;
    • Бал на ученика при кандидатстване в 8. клас в точки;
    • Обучение по един и същи учебен план.