Свободни места за прием на ученици през учебната 2024/2025 година

Уважаеми родители,

Заявления за прием на ученици за учебната 2024/2025 година  се подават на имейл:  2su.em.stanev@2su.bg или на място в училището. 

Прием се осъществява само при наличие на свободни места.

НАЧАЛЕН ЕТАП

2. клас – няма свободни места

3. клас – няма свободни места

4. клас – няма свободни места

Необходими документи за ученици в начален етап:

Заявление от двамата родителипо образец

Документ за постоянен или настоящ адрес на детето;

Копие на удостоверение за завършен клас.

Критерии за подбор на ученици в начален етап:

Местоживеене на ученика в прилежащия район на училището, определен от Столична община;

Общ успех на ученика през учебната 2023/2024 година;

Брат или сестра във 2. СУ през настоящата учебна година;

Заети престижни места от олимпиади и национални състезания от календара на МОН.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

5. клас – няма свободни места

6. клас – няма свобовни места

7. клас – няма свободни места

Необходими документи за ученици в прогимназиален етап:

Заявление от двамата родител - по образец

Документ за постоянен или настоящ адрес на детето;

Документ за общ успех през учебната 2023/2024 година.

 Критерии за подбор на ученици в прогимназиален етап:

Местоживеене на ученика в прилежащия район на училището;

Общ успех на ученика през учебната 2023/2024 година;

Оценки по БЕЛ и математика от предходната година;

Заети престижни места от олимпиади и национални състезания от календара на МОН.

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Няма свободни места

 Критерии за подбор на ученици в гимназиален етап:

Копие на свидетелство за основно образование;

Бал на ученика при кандидатстване в 8. клас в точки;

Обучение по един и същи учебен план.